Utrechtse en Drentse MKB-ondernemers meest optimistisch

 In Finance

Volgens de ING Ondernemersindex zijn ondernemers in het midden- en klein bedrijf op dit moment het meest optimistisch in vijf jaar tijd. In Utrecht en Drenthe zijn de ondernemers het meest optimistisch, in Friesland zijn ze het minst optimistisch. 

De ING Ondernemersindex is een periodiek onderzoek onder 1200 ondernemers in het MKB (bedrijven met minder dan 250 werknemers). Dit jaar staat de index op 111 punten, de hoogste stand in vijf jaar tijd.

Regionale verschillen door spreiding sectoren
Een opvallend resultaat in het onderzoek van de ING is dat er regionale verschillen gemeten zijn in de mate waarin de ondernemers optimistisch zijn. Zo zijn de ondernemers in Utrecht en Drenthe het meest positief, wat te maken heeft met de spreiding van bepaalde sectoren. De ICT-sector en zakelijke dienstverlening zijn bijvoorbeeld goed vertegenwoordigd in Utrecht. In de provincie Friesland zijn de publieke sector en de zorg sterk vertegenwoordigd, waardoor de ondernemers er op de neutraalstand zitten.

Meer omzet betekent niet meer banen
Hoewel zo’n veertig procent van de ondernemers verwacht haar omzet te zien groeien in de komende twaalf maanden, vertaalt zich dat gemiddeld genomen nog niet in een sterke toename van de werkgelegenheid of een flinke toename in de bedrijfsinvesteringen. Het kleinbedrijf geeft vaak aan dat de investering en werkgelegenheid waarschijnlijk gelijk zullen blijven, terwijl de werkgelegenheid bij middelgrote bedrijven al wel meer aantrekt.

Eerder deze maand werd bekend dat de regering meer dan twee miljard euro beschikbaar stelt voor het MKB.

Recommended Posts