Veel subsidie voor innovatie in mkb

 In Finance, Innovatie

Van de subsidies die het ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt, zal meer dan de helft naar de midden- en kleinbedrijven gaan.

Goed nieuws voor de mkb’ers. Bijna zeventig procent van de nieuwe subsidie-injectie voor innovatie zal bij de midden- en klein bedrijven terecht komen. Dat maakte onderzoeksinstituut Patineia onlangs bekend. Eerder deze maand werd al bekendgemaakt dat de mkb’ers geholpen zouden worden door middel van vouchers.

Topsecotrenregeling
Subsidies voor de topsectorenregelingen TKI en MIT zijn voor iets meer dan de helft voorbehouden voor het mkb. Met de TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) wil het ministerie van Economische Zaken de privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven stimuleren. De subsidies voor de MIT, kort voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, moeten innovatie voor de midden- en kleinbedrijven over de regiogrenzen stimuleren.

WBSO en GO-regeling
De subsidies waar de mkb’ers het meeste voordeel halen zijn die van de WBSO en GO-regeling. Subsidies voor WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) worden voor 72 procent voorbehouden voor de mkb en bij de GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering) wordt dit zelfs 92 procent.

 

Recommended Posts
familiebedrijf, familiebedrijven, overdracht, strategie