‘Veerkrachtige familiebedrijven zullen belangrijk blijken’

De winsten van bedrijven zijn bijna op het niveau van voor de crisis. De bedrijven lijken de sobere jaren achter zich te hebben gelaten, meldt het CBS. “Kleinere familiebedrijven zullen van groter belang worden”, aldus Hans Biesheuvel, initiatiefnemer van ONL voor Ondernemers.

Biesheuvel vertelt dat het grootste deel van de banen bij het mkb zit. “En ondernemingen in het mkb zijn vaak familiebedrijven.” Volgens het CBS zijn deze bedrijven goed voor circa zestig procent van de Nederlandse winst. Aan het einde van het tweede kwartaal kwam de totale winst op jaarbasis uit op 165 miljard euro, waarmee het niveau van voor de crisis in het najaar van 2008 bijna is geëvenaard.

Ondernemerssamenleving
De initiatiefnemer van ONL denkt dat Nederland een ondernemerssamenleving gaat worden. En dat is volgens hem positief. “Ondernemerschap is ‘in’; een carrière bij een groter bedrijf is minder belangrijk geworden. Ik kan dat alleen maar toejuichen. Maar het is wel belangrijk voor de economie dat er ondernemers zijn die groei zoeken. We moeten het hebben van de mkb’ers. We moeten dus niet alleen aandacht schenken aan startups, maar ook aan scale-ups”, aldus Biesheuvel.

Uitdagingen van werkgevers
“We zijn nu uit de crisisperiode. Maar er wacht ons een paar grote uitdagingen. De werkloosheid blijft hoog: ondanks de economische groei, is er geen enorme groei van de arbeidsmarkt.” Biesheuvel is bang dat dit wordt veroorzaakt door ondernemers die geen mensen meer willen aannemen door de hoge werkgeverslast. “Als initiatiefnemer van ONL pleit ik er voor dat de werkgeverslasten omlaag moeten. Ondernemers moeten denken: ‘ik wil het risico wel nemen om iemand aan te nemen’.”

Robuuster economisch beleid
Wat dat betreft denkt Biesheuvel dat er nog veel te doen is. Hij hoopt dat daar vanuit de politiek aandacht voor komt. “Een van de dingen waar ik me druk over maak, is hoe we een sterkere economie kunnen worden. Als je kijkt waardoor we de laatste jaren economische groei konden realiseren, is dat doordat de olieprijs erg laag was. Het hart van de economie is nog niet zo sterk – we moeten naar een robuuster economisch beleid. Idealiter bouwen we op een stabiele basis van de binnenlandse economie.”

Duurzame economie
De ondernemer pleit voor duurzaam ondernemen: “Door middel van een duurzame economie kan Nederland zich onderscheiden. “ Volgens Biesheuvel liggen daar veel kansen voor Nederlandse bedrijven. “De combinatie tussen de duurzame economie en ondernemerschap moet meer worden gestimuleerd. Dat kan bijvoorbeeld door het samenwerken met Duurzaam Nederland.” De overheid zou die bedrijven volgens Biesheuvel samen kunnen brengen.

Veerkracht
“Familiebedrijven zijn erg veerkrachtig”, stelt Biesheuvel tot slot. “En dat zal heel belangrijk blijken voor de Nederlandse economie. Kleine familiebedrijven zijn wendbaarder en passen zich sneller aan veranderende omstandigheden. Deze worden van groter belang in de Nederlandse economie.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief