Verder kijken bij bedrijfsopvolging en de BOR

-PARTNERBIJDRAGE-

Het begrip ‘bedrijfsopvolgingsregeling’ (BOR) hoor je tegenwoordig heel vaak voorbijkomen. Soms als faciliteit bekritiseerd door bepaalde politieke partijen, maar veelal gebracht als dé oplossing voor familiebedrijven en bijna onlosmakelijk verbonden aan overdracht.Dat is vanuit een bepaald opzicht logisch, want voor de continuïteit van het familiebedrijf is de BOR regelmatig een belangrijke faciliteit. Maar is het terecht dat de BOR en overdracht binnen het familiebedrijf zo automatisch aan elkaar gekoppeld worden?

Als we met ondernemers binnen het familiebedrijf spreken over overdracht of bedrijfsopvolging, merken we dat ook zij vaak automatisch uitgaan van overdracht onder toepassing van de BOR. We kijken in eerste instantie of we de BOR wel willen en kunnen toepassen.

Overzicht en inzicht creëren
Als we in gesprek gaan over bedrijfsopvolging of -overdracht, beginnen we met het maken van een overzicht van (pensioen)inkomen en vermogen. Vervolgens kijken we naar de behoeftes van de klant.  Aansluitend maken we, met duidelijk gekozen parameters, inzichtelijk hoe de financiële situatie zich de komende jaren naar verwachting zal ontwikkelen.

Hierdoor ontstaat begrip en inzicht, want de volgende vragen kunnen worden beantwoord: 

  • ‘Wat heb ik voor inkomen na pensioendatum?’ 
  • ‘Wat heb ik eigenlijk per jaar nodig?’ 
  • ‘Is er voldoende liquiditeit als ik (onverhoopt) binnenkort overlijdt?’ 
  • ‘Welke belastingclaims zitten nu eigenlijk op welke plek?’ 
  • ‘Waar moet ik verder nog rekening mee houden?’ 
  • ‘Wat kan ik nog regelen, verbeteren of oplossen?’ 


Vervolgens maken we met één of meerdere scenario’s inzichtelijk wat er gebeurt als we (een deel van) de onderneming gaan schenken. Er volgt ook een duidelijk antwoord op de vraag of de onderneming geheel of gedeeltelijk kan worden overgedragen met toepassing van de BOR. Blijft er voldoende inkomen en/of vermogen over om zelf van te leven, ook na pensioendatum? Is er voldoende ander vermogen om de andere kinderen mee te compenseren door te schenken of bij overlijden?

In een aantal gevallen is er geconstateerd dat schenken niet mogelijk was. Vervolgens ontstaat een traject om samen alternatieven te bedenken en te overdenken. 

Wel of niet schenken?
Soms merken we dat de ondernemer zich gedwongen voelt om de onderneming te schenken, waarbij hij zelf een ander gevoel bij heeft. Hiervoor kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld dat het goed is wanneer men zaken niet in de schoot geworpen krijgt, maar er zelf voor aan de bak moet. Soms de aarzeling vanwege het gewicht en risico dat aan het ondernemerschap kleeft en wat men de opvolger eigenlijk niet wil aandoen.

Wie zichzelf deze vraag weleens heeft gesteld, weet dat er verrassende overwegingen tevoorschijn kunnen komen. Er zijn gelukkig altijd wel passende oplossingen te bedenken, waardoor overdracht voor de ondernemer wél goed voelt.

Overdragende ondernemers verdienen een gedegen en passend BOR-advies. Waarbij er ook wordt gekeken of de ondernemer en opvolger een schenking eigenlijk wel willen.

Toekomstbestendig ondernemen voor het familiebedrijf
Meer weten over de relevante thema’s voor familiebedrijven zoals bedrijfsopvolging, eigenaarschap, duurzaamheid en vermogen? Ga naar Familiebedrijven | Grant Thornton. U vindt hier ook de contactgegevens van een adviseur bij u in de buurt.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief