Verkiezingen: “Wetgeving moet in teken staan van kleine ondernemer”

 In Dossier: ONL

De Europese Verkiezingen staan voor de deur. Voor ondernemers is het lastig kiezen. Want wie staat nu precies waarvoor? En waar hebben ondernemers nu echt behoefte aan? Fambizz sprak met Hans Biesheuvel, oprichter van ONL voor Ondernemers, die onlangs een manifest uitreikte aan de Europese lijsttrekkers.

Als het aan Hans Biesheuvel ligt, wordt Nederland de komende tijd een stuk ondernemersvriendelijker. Om dat voor elkaar te krijgen, stelde hij met ONL het Ondernemersmanifest op. Een niet-politiek gekleurd document met handvatten voor de Nederlandse Europarlementariërs. “In dit manifest adviseren we ze niet wat ze moeten doen, maar wel hoe ze het zouden moeten doen.” 

Pilot kleine ondernemers
Een van de belangrijkste punten uit het manifest is de kleineondernemerstest. “Small first!”, luidt het devies. “Multinationals hebben vaak baat bij ingewikkelde regels; ten koste van de kleinere bedrijven. Terwijl bij die kleinere bedrijven juist de toekomst zit. Het is daarom belangrijk dat je nieuwe wetgeving eerst toetst op de kleine ondernemer, op het mkb. Als het klein werkt, werkt het groot ook.” Volgens de ONL-man zouden nieuwe Brusselse wetten eerst aan een pilot onderworpen moeten worden. Ik vind het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat we met z’n allen 80 miljard in Horizon 2020 hebben gepompt en de Nederlandse ondernemer daar vervolgens vrijwel niets van terugziet. Voor de kleine en middelgrote bedrijven is het bijna ondoenlijk om via dit innovatiefonds financiering aan te vragen.”

Eenvoud troef
Hoe de Europarlementariërs het de kiezer makkelijker kunnen maken? “Stel drie herkenbare onderwerpen centraal die je voor ondernemend Nederland gaat aanpakken. Hou het overzichtelijk. En blijf in contact met je achterban. Niet alleen nu, voor de verkiezingen. Maar ook erna. Juist erna.”

          “Als het klein werkt, werkt het groot ook.”

Belangrijke thema’s zijn volgens Biesheuvel financiering en regelgeving. “Het moet en kan allemaal veel eenvoudiger. Het is toch te zot voor woorden dat de regels met betrekking tot fiscaliteit en accijnzen in Nederland totaal verschillen met die in België. Dat maakt het voor ondernemers die ook over de grenzen actief zijn, bijna onwerkbaar.”

Oproep aan ondernemers
Biesheuvel heeft niet alleen voor de politiek een boodschap; ook ondernemers zijn aan zet. “Je mag op zijn tijd best eens mopperen, maar blijf dan niet achter je desktop zitten. Onderneem zelf ook actie. Bijvoorbeeld door je stem te laten horen tijdens bijeenkomsten. Spreek de verantwoordelijken aan op hun beleid. Ondernemers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid.”

Recommended Posts