“Vermogende families hebben meer aandacht voor goede doelen”

 In Finance

In de Verenigde Staten is ‘planned giving’ door vermogende families al heel lang de normaalste zaak van de wereld. In Nederland komt de geefcultuur eigenlijk nu pas op gang. In navolging van Amerikaanse initiatieven helpt de Stichting Gedeeld Geven al tien jaar Nederlandse families met het fiscaalvriendelijk schenken van grote bedragen aan goede doelen. “Er is daar een cultuur van geven. Er zijn zelfs ranglijsten, waar rijke Amerikanen graag hoog op staan”, zegt Jan van Zijtveld, penningmeester van de stichting. In Nederland zijn vermogende families veel terughoudender, maar Van Zijtveld ziet hier langzaam verandering in komen.

Hoe kun je als vermogende particulier tijdens leven grote bedragen daadwerkelijk schenken aan goede doelen, terwijl je bovendien het levenslange inkomen uit dat vermogen optimaliseert? Als antwoord op dit vraagstuk werd tien jaar geleden de Stichting Gedeeld Geven opgericht. Met een professioneel bestuur en een raad van advies die grotendeels zijn samengesteld uit specialisten die in de non-profitsector hun sporen hebben verdiend.

Fiscale voordelen
Jan van Zijtveld ziet onder familiebedrijven steeds meer een geefcultuur ontstaan, met name als het gaat om nalatenschapsplanning. Het begunstigen van goede doelen in het kader van nalatenschapsplanning geniet bij veel donateurs de voorkeur, maar om verschillende redenen is het interessanter om schenkingen aan goede doelen via Gedeeld Geven te laten verlopen. De schenker benut dan de fiscale aftrekbaarheid van schenkingen tegen het hoogste tarief, terwijl de schenker bovendien een hoog rendement op het geschonken vermogen voorbehoudt en tegelijkertijd profiteert van een lage waardering in box 3. Het door de schenker voorbehouden rendement (‘vruchtgebruik’) wordt door het goede doel afgedekt bij een verzekeraar en kent dus geen beleggingsrisico. “De combinatie van het behoud van rendement en de fiscale voordelen van het schenken maken dat zonder beleggingsrisico op het geschonken vermogen een hoog netto rendement wordt gerealiseerd”, zegt Van Zijtveld. Jan van Zijtveld - Stichting Gedeeld Geven“Bovendien is het natuurlijk veel zinvoller als de donateur tijdens leven de resultaten van zijn begunstiging kan zien bij het goede doel van zijn keuze en omgekeerd het goede doel ook verantwoording af kan leggen aan de donateur.” De fiscus stelt eisen aan de afhandeling van een Gedeelde Gift en heeft de stichting Gedeeld Geven op basis van de door haar zelf gestelde voorwaarden als uitvoerende partij gehonoreerd.

Top van de markt
Verschillende goede doelen participeren in Stichting Gedeeld Geven, waaronder Artsen Zonder Grenzen, SOS Kinderdorpen, de Nierstichting, het Rode Kruis, Hartstichting, Cordaid, VU MC en Oxfam Novib. Maar donateurs kunnen in principe aan elk goed doel schenken. Van Zijtveld: “De aangesloten goede doelen omarmen ons initiatief omdat zij hier in hun fondsenwerving een mogelijkheid zien om hun achterban te benaderen.” In de praktijk blijkt echter wel dat de specifieke kennis over estate planning veelal ontbreekt bij deze NGO’s, waardoor Stichting Gedeeld Geven zelf haar boodschap gaat uitdragen. “Het gaat om de top van de markt en grote schenkingen. Vermogende families herkennen onze boodschap en we hebben goede contacten met family offices en estate planners.”

Recommended Posts