Vermogensregie: een must voor familiebedrijven

 In Dossier: Expertartikelen

Vermogensregie speelt binnen familiebedrijven een belangrijke rol, maar dit belang wordt nogal eens onderschat. Vermogensregie geeft een begrijpelijke en overzichtelijke weergave van al de vermogensbestanddelen en geeft daarnaast inzicht in de mogelijke risico’s.

Het is belangrijk de accenten daar te leggen waar uw belangen liggen. Dat kunnen ook belangen zijn in het bedrijf zelf. Familiebedrijven stappen voor het beheren van hun vermogen te vaak en te gemakkelijk naar de bank. Zij staan er vaak niet bij stil dat deze veelal niet onafhankelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de accountant, die vaak bepaalde banden met een bank heeft en daar zijn relatie op aanstuurt. Als ondernemer in het familiebedrijf moet u zich daar goed bewust van zijn en een onafhankelijke derde inschakelen. Iemand die als klankbord dient en bekijkt waar een betere propositie te behalen valt. Iemand die inzicht geeft in de kansen en risico’s voor het plannen en realiseren van beleggingsdoelstellingen. Er gaat namelijk best het een en ander mis bij familiebedrijven als het om het vermogen gaat.

Het komt regelmatig voor dat het niet zo goed gaat met het familiebedrijf als de familie denkt. Dat heeft in veel gevallen te maken met het feit dat veel geld in ‘stenen’ zit, terwijl er tegelijkertijd te weinig cash op de bankrekening staat. Dat is een groot probleem, voornamelijk voor familiebedrijven die bijvoorbeeld over een landgoed beschikken. Daar zijn er nogal wat van. Familiebedrijven slaan op die momenten niet altijd de juiste wegen in. Ook als het gaat om beleggingen kunnen familiebedrijven nog heel wat verbeteren. Ze nemen vaak een te offensieve houding aan en beleggen te veel in aandelen of spreiden hun risico’s niet goed. De rol van vermogensregie is bij dit alles oneindig.

Realistische kijk
Onafhankelijke consultants zijn voor familiebedrijven veel waard. Ondernemers zien echter vaak de kracht van een consultant nog niet. Onbekend maakt onbemind. Als er problemen zijn met betrekking tot het vermogen, willen familiebedrijven het graag zelf oplossen en binnen vier muren houden, terwijl vermogensregie een must is voor familiefondsen. Ze vinden het echter moeilijk buiten de gebaande paden te treden. Het is juist belangrijk om op momenten waarop problemen optreden een onafhankelijk persoon in te schakelen, iemand die geen verantwoording hoeft af te leggen aan een ander orgaan. Groot voordeel hiervoor is dat deze persoon een realistische kijk heeft op de situatie en bekijkt of de resultaten wel zo zijn zoals gedacht. Behalve de zakelijke belangen wordt bij vermogensregie ook rekening gehouden met de familieverhoudingen.

Sentimentele waarde
Maar niet alleen private equity belangen, onroerende goederen en effectenportefeuilles spelen een rol bij familiebedrijven. Vaak zijn ook roerende goederen zoals kunst een belangrijke bron van aandacht voor de vermogensregisseur. De subtop in de kunst heeft het moeilijk, maar over het algemeen kunnen we stellen dat kunst een prettige belegging is. Het rendeert goed. Het kan voor familiebedrijven de reddende engel zijn, een appeltje voor de dorst. Mits u er op de juiste manier mee omgaat. Kunst heeft voor familiebedrijven vaak een sentimentele waarde, het gaat vaak van generatie naar generatie. Maar als het minder gaat met het bedrijf, moet u misschien toch nadenken over verkoop. Het familiebedrijf redden is belangrijker, toch? Alleen een vermogensregisseur kan volledig onafhankelijk naast u staan u bij het beheren van uw totale vermogen.

Machiel Noordam is, na lange staat van dienst bij ABN Amro en Mees Pierson in zowel de zakelijke als de particuliere dienstverlening, vijf jaar geleden gestart met Noordam Vermogensregie. Noordam is gespecialiseerd in het begeleiden van grotere vermogens en familiefondsen.

Recommended Posts