“Verplichte registratie aandeelhouders gaat familiebedrijf schaden”

Door nieuwe Europese richtlijnen zijn aandeelhouders met een belang van 25 procent of meer verplicht zich te registeren. In de discussie over de nieuwe richtlijnen worden vooral de schending van de privacy en de veiligheidsrisico’s als belangrijkste bezwaren genoemd tegen deze nieuwe regel, maar er liggen nog meer risico’s voor het familiebedrijf.

De maatregel gaat gevoelsmatig in tegen de belangrijkste waarden die familiebedrijven juist zo sterk maken: onafhankelijkheid en zelfbeschikking, zegt Ed van de Vijver, senior adviseur de Adviesgroep Familiebedrijven van BDO Accountants & Adviseurs, vandaag in het Financieele Dagblad. Hierdoor worden familiebedrijven niet transparanter, maar zullen zij weer hun toevlucht nemen in ingewikkelde constructies. Niet alleen in het bedrijf en tegenover de buitenwereld, maar ook binnen de familie zelf.

Investeren in bedrijf
Om de harmonie binnen een familiebedrijf goed te houden, is duidelijkheid en transparantie nodig. Dit zal door de nieuwe richtlijnen gaan afnemen. Daarbij komt dat de bereidheid van familieleden om als aandeelhouder risicodragend in het bedrijf te investeren, afneemt. Een deel zal helemaal afzien van investeren in het bedrijf, of kiest voor andere investeringsvormen waarbij registratie niet verplicht is. Uiteindelijk betekent dit dat er meer vreemd vermogen moet worden aangetrokken, waardoor de vermogenspositie van de familiebedrijven wordt aangetast.

Beperkingen
Volgens Van de Vijver zijn de Europese familiebedrijven goed voor meer dan de helft van de werkgelegenheid en het bruto nationaal product. De Nederlandse wetgever moet dan ook rekening houden met het bijzondere karakter van een familiebedrijf. Volgens Van de Vijver kan dit door tijdig de dialoog aan te gaan met de desbetreffende stakeholders. Ook is het van belang dat er beperkingen komen aan het inzagerecht in het register. Instanties die direct betrokken zijn bij het nastreven van het doel van de regeling, zouden inzage moeten hebben. Privacygevoelige data moet voor onbevoegden worden afgeschermd. Ook zou het goed zijn als de registratieplicht niet zou gelden voor ieder familielid afzonderlijk, maar beperkt zou worden tot de familie als geheel.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief