Verslag Ronde Tafel Familiebedrijven – deel 2

 In Bedrijfsoverdracht, Dossier: MKB Adviseurs

Familiebedrijven lopen tegen andere vraagstukken aan dan niet-familiebedrijven. Voornamelijk vraagstukken op het gebied van overdracht en opvolging houden deze bedrijven bezig. Tijdens een ronde tafel voor familiebedrijven gingen adviseur Henri Brom van MKB Adviseurs en Ilse Matser, directeur van het Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf (NCFB), in conclaaf met een viertal familiebedrijven over deze onderwerpen. “Begin in ieder geval op tijd. Je hebt te maken met allerlei belangen op privé en op zakelijk gebied. En het is ook nog eens je familie. Dat maakt het lastig.”

DEEL 2

De jonge generatie aanwezigen tijdens de Ronde Tafel zijn momenteel allemaal in een andere fase wat betreft opvolging. Sheila Hannink-Hafkamp bijvoorbeeld staat sinds vorig jaar ineens aan het hoofd van het familiebedrijf doordat haar vader toen plotseling overleed. Samen met haar broer is zij nu de verantwoordelijke bij Hafkamp Grafwerken & Natuursteen in het Overijsselse Olst. De officiële zeggenschap moet nog vastgelegd worden, maar dat het een emotioneel proces is, staat buiten kijf. “Het is lastig om die drie aspecten uit de cirkel goed te regelen. Ik wil graag met mijn broer, maar ook met mijn moeder die nu nog alleen aandeelhouder is, rekening houden én doen wat het beste is voor het bedrijf”, zegt ze.

Haar buurvrouw aan de ronde tafel, Valerie Vallenduuk – sinds 2007 algemeen directeur van advocatenpraktijk Vallenduuk Advocaten in Haarlem en Zaandam – kan daar over meepraten. Zij nam het bedrijf samen met haar zus en haar man over van haar vader. “Ik adviseer iedereen om op tijd begeleiding in de arm te nemen. Mijn vader had een eigen adviseur; ik ging ervan uit dat hij ook keek naar wat voor ons het beste was.” Achteraf bleken bepaalde aspecten met betrekking tot de opvolging bij haar echter niet helemaal goed geregeld. Voor adviseur Henri Brom geen onbekend geluid. “Je ziet in de praktijk vaak dat een adviseur vanuit de ouders wordt ingeschakeld en op basis van een gesprek met de ouders een plan maakt. De adviseur moet echter ook met de kinderen van gedachten wisselen.”

Ook Lidwien Heersink, algemeen directeur van Da Vinci Salonautomatisering uit Vorden, wordt momenteel samen met haar twee zusjes die ook aanwezig zijn, klaargestoomd om haar ouders op te volgen. Ze is zich er terdege van bewust dat hier een lange voorbereiding aan vooraf gaat. “Maar wat wordt precies verstaan onder die voorbereiding?”, vraagt zij aan Brom. “Daaronder valt de rol die je nu in het bedrijf bekleedt tot uiteindelijk de overdracht”, antwoordt hij. “Daartussenin word je klaargestoomd, moet er onder andere een bedrijfswaardering uitgevoerd worden en moeten de aandelen en zeggenschap verdeeld worden.” Brom attendeert tevens op de vele aantrekkelijke fiscale regelingen waarvan een familiebedrijf gebruik kan maken zoals de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de vrijgestelde beleggingsregeling (VBI). “Ouders kost het trouwens gemiddeld twee tot drie jaar tijd om bewust te worden van het feit dat er een moment komt dat een kind het bedrijf overneemt en zij hun ‘kindje’ dus uit handen moeten geven.”

Familiestatuut
René Treur, algemeen directeur van Treur Kaas uit Woerden, heeft in 1995 samen met twee broers het bedrijf van zijn vader overgenomen. Daar ging geen lang proces aan vooraf. Om de volgende overdracht beter te laten verlopen, heeft Treur twee jaar geleden onder andere een traject opgestart om een familiestatuut op te laten stellen.  Daarin zijn belangrijke afspraken vastgelegd, onder andere met betrekking tot opvolging in de toekomst en afspraken omtrent partners en kinderen in het bedrijf. “Wij hebben bijvoorbeeld vastgelegd dat ieder kind eerst vijf jaar ergens anders ervaring op moet doen. Op die manier krijgen de kinderen de ervaring om werknemer te zijn. Het geeft hen andere inzichten, die wellicht later een aanvulling kunnen zijn voor het familiebedrijf”, aldus Treur.

Een goede stap in het proces van opvolging, zo’n familiestatuut, zo stellen de adviseurs. Matser: “Een familiestatuut wordt gebruikt om afspraken in vast te leggen en om de verschillende belangen van de familie en het bedrijf op elkaar af te stemmen. Het is een leidraad en biedt houvast.” Treur nam bij het opstellen van het statuut een adviseur in de arm. “Een adviseur weet immers precies wat hij moet vragen en waar hij naar moet kijken. Zo spreek je dingen naar elkaar uit waar je het eigenlijk veel te weinig of zelfs nooit over hebt. Dat resulteert in een goed familiestatuut. En dat helpt vervolgens weer om een opvolging goed te organiseren.”

Lees hier deel 1 van het verslag van de Ronde Tafel Familiebedrijven. 

 

Recommended Posts