Vertrouwen ondernemers agrarische sector blijft toenemen

Met een toename van drie procentpunten komt de Agrovertrouwensindex in het eerste kwartaal van 2017 uit op bijna negentien punten. Daaruit is op te maken dat het vertrouwen in ondernemers uit de agrarische sector, veelal familiebedrijven, nog altijd toeneemt.

 Door: Alfred Busink, Flynth adviseurs en accountants

De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is sinds het tweede kwartaal van 2016 aan het stijgen. Ter vergelijking: de hoogste index bedroeg 22 punten en werd eind 2013 gemeten. De stemmingsindex, die ondernemers bevraagd over de huidige situatie op hun bedrijf, is in het eerste kwartaal van 2017 nagenoeg gelijk gebleven. De index over de verwachte toekomstige situatie over twee à drie jaar op het bedrijf is met vijf punten gestegen. Deze twee indexen bepalen samen de Agrovertrouwensindex.

Stemmingsontwikkelingen
Hoewel de stemmingsindex van de land- en tuinbouw nagenoeg gelijk bleef, veranderde de stemming in de onderliggende sectoren wel. Pluimveehouders zijn hun dip van eind 2016 weer te boven en hun stemming steeg sterk. De stemmingsindex bij de varkenshouders, glastuinders en melkveehouders blijft een stijgende lijn vertonen. Ondernemers in de opengrondstuinbouw zijn echter minder tevreden over de huidige situatie op het bedrijf; deze stemmingsindex daalde sterk. Ook akkerbouwers zijn minder tevreden dan een kwartaal eerder.

De glastuinders, mensen uit de opengrondstuinbouw en met name ondernemers uit de melkveehouderij schatten hun situatie over twee à drie jaar rooskleuriger in. Akkerbouwers, varkenshouders en pluimveehouders hebben hun verwachtingen voor de middellange termijn naar beneden bijgesteld.

Conjunctuurindex
Naast de stemmingsindex en de verwachting op de middellange termijn wordt ook de mening gevraagd over de bedrijfssituatie in de afgelopen en de komende twaalf maanden (conjunctuurindex). Ondernemers in de land- en tuinbouw zijn bij de laatste meting wat positiever over de afgelopen twaalf maanden. Er waren net zoveel agrariërs positief als dat er agrariërs negatief waren. Bij elf eerdere metingen waren er meer ondernemers negatief dan positief. Boeren en tuinders waren met name positiever over de opbrengstprijs en hun productie. Over de komende twaalf maanden zijn ze net iets meer positief dan negatief. Deze index steeg van -1 naar +4 punten. Agrariërs zijn vooral positiever over hun verwachte productie.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Flynth via <em>agro@flynth.nl</em> of 088-2367777.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief