Voorkom familietwisten met statuut of commissarissen

 In Bedrijfsoverdracht

Het stijgende aantal conflicten binnen familiebedrijven vraagt om maatregelen. Een goede raad van commissarissen of een familiestatuut voorkomen dat familieleden elkaar voor de rechter slepen om het bedrijf op te eisen.

In de crisisjaren laaide de conflicten op binnen familiebedrijven, signaleert Jan Duitman, die deel uitmaakt van de adviesgroep familiebedrijven van BDO. “Dan komt de continuïteit onder druk te staan en ontstaan er conflicten.”

Ruziënde broers
Er zijn bekende en minder bekende voorbeelden van ruzies binnen familiebedrijven. In Duitsland kreeg de familie Tönnies veel publiciteit. Clemens en zijn veel jongere neef Robert zijn beide grootaandeelhouder en slepen elkaar voor de rechter om uit te maken wie het te zeggen heeft bij de vleesgigant Tönnies.

Het FD publiceerde vandaag een artikel over twee ruziënde broers, die hun eigen zuivelfabriek Vikariën bv. failliet wisten te krijgen. De fabriek, het terrein, de opstallen en de inventaris van het het Gelders familiebedrijf staan dan ook te koop. Vikariën bv zou daarbij een illustratief voorbeeld zijn voor de meeste ruzies binnen familiebedrijven, zo geeft Duitman aan. Hij ziet een patroon waarbij twee broers het familiebedrijf overnemen van hun vader, waarna ze er achter komen dat hun niveaus zeer verschillen en dat uitmondt in een conflict.

Familietwisten voorkomen
Ernst Groenteman van KPMG geeft aan dat toezicht door „een onafhankelijke en heel goede raad van commissarissen cruciaal is. Familiebedrijven kunnen onmogelijk goed functioneren zonder zo’n tussenlaag die conflicten kanaliseert. Je moet het professioneel tot in de puntjes regelen. Je moet voorkomen dat iedereen kan binnenwandelen om een directiefunctie op te eisen.”

Directeur Albert Jan Thomassen van de vereniging van familiebedrijven FBNed stelt dat de karakters van familieleden te zeer verschillen. Zijn advies? Houd als ondernemer altijd een vertrouwenspersoon achter de hand die objectief naar de situatie kan kijken. “Iemand uit de raad van advies, bijvoorbeeld of een commissaris”, stelt hij voor, waarmee Thomassen zich bij Groenteman aansluit.

Een aan populariteit winnende oplossing, is een eigen familiestatuut waarin afspraken vastgelegd worden over onder meer de toekomst en de zeggenschap van het familiebedrijf. “Het gaat mij daarbij vooral om het proces. Dat de familie een paar avonden speciaal bij elkaar gaat zitten om die thema’s te bespreken, dat vind ik zeer waardevol. Dat is uiteindelijk vele malen belangrijker dan het statuut zelf”, oordeelt Duitman. Eerder legde Jeannette van den Ingh al het nut uit van een familiestatuut.

Recommended Posts