VP Capital: Zo investeer je duurzaam met een familiebedrijf

Veel familiebedrijven en family offices komen met onderwerp ESG niet verder dan mooie voornemens. VP Capital vervult een echte voortrekkersrol. Guus van Puijenbroek is directeur van het investeringsbedrijf van zijn familie, VP Capital. Hij vertelt over de toekenning van het B Corp-certificaat, welke keuzes zijn organisatie steeds weer moet maken en hoe hij andere organisaties en generaties wil inspireren.

In de bedrijfsvilla van de familie Van Puijenbroek in het Brabantse Goirle (nabij Tilburg) wordt de Nespresso-koffie vergezeld door een ‘kleintje’ Tony’s Chocolonely. Net zoals deze producten behoort ook investeringsbedrijf VP Capital tot het rijtje bedrijven dat zich B Corp mag noemen. VP Capital mag zich daarmee één van de eerste B Corp family offices in Europa noemen.

Het was een flinke kluif om het B Corp-certificaat te krijgen, erkent directeur Guus van Puijenbroek. “Tachtig procent van onze medewerkers is de afgelopen anderhalf jaar op enig moment bij dat traject betrokken geweest”, omschrijft hij. Het feit dat VP Capital een investeringsbedrijf is en dus geen producten maakt of diensten levert, maakte het er niet gemakkelijker op. “Op bepaalde vragen konden we simpelweg geen punten scoren, omdat we dus geen producten of diensten leveren, maar bijvoorbeeld ook omdat we als investeringsbedrijf boekhoudkundig nauwelijks omzet hebben.” 

Ondanks dat VP Capital meer dan vijf procent (het criterium van B Corp) van de inkomsten uit dividend, huur en rendement doneert aan goede doelen, kregen ze daar géén punten voor. “Onder meer doordat we ook doneren aan niet-ANBI-stichtingen. Ze zijn streng en dat is maar goed ook; daarom is het zo’n waardevolle certificering.” Het maakt de prestaties van VP Capital des te indrukwekkender.

Sociale kant van ESG serieus nemen

B Corp heeft VP Capital niet alleen een aansprekend label opgeleverd. Het leverde de organisatie ook dankbare inzichten op. Hoe ze dingen nou eigenlijk aanpakten en wat er beter kon. “We gingen bijvoorbeeld met elkaar in gesprek over opleidingsbudgetten; die zijn hartstikke mooi, maar mag men die alleen werkgerelateerd aanwenden? Nu mag iedereen een deel van zijn budget ook inzetten voor meer persoonlijke ontwikkeling.” 

Een voorbeeld waarmee Van Puijenbroek aantoont dat VP Capital met name op ‘Social’, de ‘S’ in ‘ESG’, directe impact kan creëren. “Dat is ook precies waarom we voor B Corp zijn gegaan; die nemen de sociale kant van duurzaamheid erg serieus, net zoals wij.” Al generaties lang, bepleit Van Puijenbroek. “Met HAVEP, ons werkkledingbedrijf, werken we samen met lagelonenlanden, maar daar hebben we wel een ‘leader’ status opgebouwd. Doordat de onafhankelijke Fair Wear Foundation de ateliers die we in die landen inhuren streng controleren of ze goed zijn voor hun mensen.” 

Maar ook in eigen land toont HAVEP zijn menselijke kant. “Toen we moesten reorganiseren – wat we echt afschuwelijk vonden – was net de ontslagregeling aangepast, van een maandloon per dienstjaar naar een half maandloon per dienstjaar. Wij besloten toen om de oude betalingsregeling te hanteren, zodat iedereen per dienstjaar een maandsalaris ontving. Met name fijn voor de mensen die we hiermee een prettige overbrugging konden bieden tot aan hun pensioen.” 

Eigen portefeuille kritisch bekijken

Naast HAVEP beschikt de familie Van Puijenbroek ook nog over een landbouwbedrijf, dat achter en rondom het landgoed in Goirle ligt. “In totaal 400 hectare akkerbouw en 700 stuks melkvee. Ook voor ons landbouwbedrijf hebben we besloten dat we een duurzame voorloper willen zijn. Veel boeren overwegen over te stappen naar regeneratieve landbouw, maar op grote schaal is nog niet aangetoond dat dit rendabel kan.” De familie Van Puijenbroek wil hier graag een pioniersrol in vervullen. 

Maar goed, met deze heritage familiebedrijven, is het wel extra uitdagend om te verduurzamen. Daar ligt wel een deel van de oplossing, legt Guus van Puijenbroek uit. “We zijn met elkaar in discussie gegaan; willen we alleen investeren in bedrijven die al duurzaam zijn? Of kunnen we ook investeren in grijze bedrijven, om die vervolgens te vergroenen? We hebben de ambitie om 45 procent van ons vermogen in zuivere impact assets te investeren in 2023, maar in dat tweede scenario, van groen naar grijs, denken wij dat we ook impact kunnen creëren.”

Vandaar dat een seat at the table voor VP Capital erg belangrijk is. “Vanuit de familie is het een eis dat we voor 75 procent van de investeringen een vorm van zeggenschap hebben. In de vorm van een aandeelhouderscommissie, investeringscomité, Raad van Toezicht of Raad van Bestuur.” Was dit vroeger voornamelijk vanuit risicobeheersingsperspectief, tegenwoordig hangt die vlag er compleet anders bij. Van Puijenbroek: “Doordat we aan tafel zitten, kunnen we ook steeds onze verduurzamingseisen en -wensen naar voren brengen.”

Sleutel tot transitie ligt bij het familiebedrijf

Als zelfbenoemd ‘groot fan van familiebedrijven’, is Van Puijenbroek ervan overtuigd dat het familiebedrijf als geen ander in staat is de duurzaamheidstransitie binnen het bedrijfsleven op gang te brengen. Met zijn focus op de lange termijn en het vermogen om in termen van generaties te denken. “Je moet er toch niet aan denken dat je over een jaar of dertig tegen je kinderen en kleinkinderen moet zeggen: ‘Sorry jongens en meiden, we wisten toen heus wel wat er aan de hand was, maar we hebben het toen maar laten gebeuren.’ Juist dat motiveert ons om veel meer tijd in dit thema te stoppen.” 

En om duurzaamheid ook bij andere (familie)bedrijven en family offices meer op de radar te krijgen. “Hoe je het ook wendt of keert: als wij met VP Capital en onze familiebedrijven volledig duurzaam zijn en de rest doet niets, dan heeft het in zijn totaliteit ook weinig zin natuurlijk. Daarom vinden we het belangrijk om dit verhaal over de bühne te brengen en waar nodig anderen hierbij te helpen.” Door het goede voorbeeld te geven, maar ook bij bedrijven en zakelijke netwerken langs te gaan en het verhaal van VP Capital te vertellen.

Next gen ook meenemen

Ook de volgende generatie speelt een sleutelrol binnen het aanzwengelen van deze duurzaamheidstransitie binnen de familie. “En die betrek je niet bij het familiebedrijf door ze aandeelhoudersvergaderingen bij te laten wonen. Daar jaag je ze eerder mee weg. We doen dat juist door de publiciteit op te zoeken en ze trots te maken. En door evenementen te organiseren die aansluiten bij de leefwereld van de zesde generatie (1 tot 21 jaar, red). We zien dat we daarmee veel meer betrokkenheid creëren.” 

Zo werd er eens een bezoek gebracht aan een LED-schermenbedrijf en kon de zesde generatie met een bekende vlogger video’s opnemen, die vervolgens op die grote schermen werden uitgezonden. 

Natuurlijk, uiteindelijk zullen er ook uit die generatie een aantal besluiten om uit het bedrijf te stappen. “Maar dat is niet erg; dat verloopt altijd geleidelijk en harmonieus. We hebben daar goede afspraken over gemaakt en zo blijft er uiteindelijk een toegewijde kerngroep over.”

Ambities Guus van Puijenbroek

Wanneer we Van Puijenbroek vragen naar zijn persoonlijke ambities voor de aankomende vijf jaar, erkent hij dat die eigenlijk gedurende het gesprek gradueel voorbij zijn gekomen. “Ik wil een organisatie neerzetten waar de volgende generatie mee vooruit kan. Financieel, qua duurzaamheid, maar ook op organisatorisch vlak. Mijn vader deed de investeringstak destijds helemaal in zijn eentje, maar dat is allang niet meer mogelijk. We hebben nu een brede portefeuille, twaalf mensen in dienst en we zijn er wat dat betreft nog lang niet.”

Hij vervolgt: “Ik moet ook vervangbaar zijn. Daaraan ben ik aan het bouwen. Het zou mooi zijn als het tegen die tijd heel normaal is dat we constant verduurzamen. Dat we die pioniersrol innemen, thought leader zijn en blijven op dat gebied en dat we dit belang van duurzaamheid blijven pushen en tegelijkertijd de aansluiting houden bij andere family offices. Dan is mijn missie wel geslaagd denk ik.” 

Over VP Capital

De familie Van Puijenbroek startte oorspronkelijk in 1865 een bedrijf in werkkleding. Het family office VP Capital beheert inmiddels een brede portefeuille van participaties en is actief in de domeinen: agrifood, vastgoed, media, textiel, smart industry, energietransitie, water en health. Van het vermogen is meer dan een derde geïnvesteerd in impactvolle bedrijven als Aquaporin, Accsys Technologies en fondsen die investeren in bedrijven die door innovatie vooroplopen, zoals Mosa Meat, Fairphone, Northvolt, Protix, Spin Dye en Pieter Pot.

Sinds 2018 wordt met de investeringsstrategie actief ingezet op het reduceren van negatieve impact en het creëren van positieve impact.

Dit artikel is geschreven door Astrid Kramer & Edmond van der Arend

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief