Vragen over belastingvrijstelling bij bedrijfsopvolging

Ook de experts zijn het niet altijd eens geworden, meldt het FD. Volgens de een betalen ondernemers met een bv te weinig of te laat belasting. Volgens de ander zijn er goede redenen voor afwijkende belastingregels.

Het publieke debat over de belastingregels voor dga’s, met in hun kielzog andere belastingplichtigen met een belang van 5 procent of meer in een onderneming – de aanmerkelijk belang- of AB-houders – spitst zich toe op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De regeling verlaagt de erf- en schenkbelasting als ondernemers hun bedrijf overdragen aan de volgende generatie.

Uitzondering niet doelmatig

Dit voorjaar komt het kabinet met voorstellen om de BOR te wijzigen. De aanpassingen volgen op een evaluatie waarin het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde dat de uitzondering op de erf- en schenkbelasting doelmatig noch doeltreffend is.

Volgens de evaluatieregels voor fiscale faciliteiten betekent zo’n oordeel van het CPB het einde van een belastingsubsidie. Maar in het geval van de BOR schrikt het kabinet daarvoor terug.

Zie ook: Onderzoek bedrijfsopvolgingsregeling: helft experts vindt regeling te ruim

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief