Vrouwen moeizaam naar de top door onder andere familiebedrijven

Het lukt vrouwen nog altijd maar moeizaam om binnen bedrijven topfuncties te beoefenen. Uit onderzoek blijkt dat dit onder andere komt doordat bij familiebedrijven de opvolging intern wordt geregeld.  

Uit een onderzoek van de Commissie Monitoring Talent naar de Top blijkt dat in 2013 gemiddeld 9 procent van alle directieleden vrouw was. Dat is slechts een lichte stijging van 1,5 procent ten opzichte van 2012. Een tegenvallend resultaat aangezien grote bedrijven sinds 2013 verplicht zijn er naar te streven dat 30 procent van hun bestuurders en commissarissen vrouw is. Eén van de conclusies die uit het onderzoek kan worden getrokken is dat vooral familiebedrijven het de vrouwen lastig maken om door te dringen tot de top.

Interne opvolging
Bedrijven die de doelstelling van 30 procent niet halen, dienen hiervoor een verklaring te geven in hun jaarverslagen. Onderzoek hiernaar heeft uitgewezen dat onder andere familiebedrijven moeite hebben de doelstelling te halen. Een verklaring hiervoor is dat de opvolging van het bestuur binnen familiebedrijven intern wordt geregeld. Deze gang van zaken belemmert familiebedrijven om vrouwen aan te trekken die een topfunctie ambiëren.

Overige conclusies
Familiebedrijven zijn niet de enige die moeite hebben om de doelstelling te behalen. Uit het onderzoek blijkt dat in 2013 maar 13,5 procent van de bedrijven kon voldoen aan de gewenste samenstelling van hun raad van bestuur. Van deze samenstelling moet minstens 30 procent vrouwelijk zijn en minstens 30 procent mannelijk. Echter, gemiddeld is het aantal vrouwen dat binnen de raad van bestuur een voorzittershamer hanteert slechts 5 procent. Dit geldt voor alle sectoren. Niet-familiebedrijven hebben hier verschillende verklaringen voor. Zo zouden er simpelweg geen vacatures zijn. Anderen verklaren dat het moederbedrijf in het buitenland verantwoordelijk is voor nieuwe benoemingen. Ook geeft meer dan de helft van de bedrijven aan niets extra’s te hebben gedaan om vrouwen aan te trekken.

Mogelijke oplossingen
De commissie stelt dat vacatures vaker openbaar gemaakt moeten worden zodat vrouwen ook de kans krijgen om er op te reageren. Daarnaast moeten headhunters ervoor zorgen dat minstens 30 procent van de kandidaten op hun lijsten vrouwelijk is.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief