VVD en PvdA: duurdere beursgang voor MKB onacceptabel

 In Finance

De regeringspartijen VVD en PvdA zijn het niet eens met de stijgende toezichtkosten van een beursgang.  Familiebedrijven en mkb’ers zouden zo nog afhankelijker worden van banken.

Uit een eerder artikel van Fambizz bleek dat de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland het niet eens zijn met de stijgende toezichtkosten van een beursgang van mkb’ers en familiebedrijven. Ook de regeringspartijen VVD en PvdA laten vandaag weten dit een onverstandig plan te vinden aangezien mkb’ers en familiebedrijven op deze manier verder van de kapitaalmarkt komen te staan en daardoor nog afhankelijker worden van banken.

Reactie VVD en PvdA
Aangezien het voor bedrijven, en met name het mkb, steeds lastiger wordt om via banken aan krediet te komen, zoeken deze bedrijven naar alternatieven om geld aan te trekken. Daar de kapitaalmarkt zo’n alternatief is, zeggen, naast de ondernemersorganisaties, nu ook de VVD en PvdA het onverstandig te vinden om de gang naar de kapitaalmarkt duurder te maken. “We willen juist dat het mkb minder afhankelijk wordt van banken, dan moet je alternatieven niet duurder maken”, laat PvdA’er Henk Nijboer weten. “Ook kleine ondernemingen moeten toegang houden tot de kapitaalmarkt”, aldus VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries.

Interesse van particuliere beleggers
Het Financieel Dagblad meldde gisteren dat de hogere kosten niet het grootste probleem zijn voor mkb’ers die een beursgang ambiëren. Volgens het dagblad is met name de minimale interesse van particuliere investeerders in beursgenoteerde mkb’ers een heet hangijzer. Euronext wil tegemoet komen aan de behoeften van deze particuliere investeerders. Door de optietarieven voor particulieren te halveren, hoopt de beursmaatschappij de interesse van particuliere investeerders te wekken en de handel op de centrale markt te bevorderen. Uiteindelijk vergroot dit tevens de afzetmarkt van beursgenoteerde mkb’ers.

Recommended Posts