Waar gaat het MKB de komende jaren in investeren?

 In Finance

Bedrijven zijn over het algemeen positief over de komende drie jaar. Uit onderzoek van de NVL, de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen, blijkt dat 94 procent van de bedrijven de komende drie jaar wil investeren in het eigen bedrijf. Vooral bedrijven in het MKB met tussen de tien en 49 werknemers, waaronder veel familiebedrijven, willen de komende jaren veel gaan investeren.

De economie lijkt dan ook weer aan te trekken. Waar vorig jaar 91 procent van de bedrijven bereid was te investeren, is dat dit jaar maar liefst 94 procent. Dat blijkt uit De Nederlandse Investeringsmonitor, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. De belangrijkste conclusies zijn hieronder te vinden.

Investeringen
In het rapport staat dat naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, de bereidheid tot investeren ook stijgt. Vooral het verschil tussen een bedrijf met één personeelslid of met tien tot 49 werknemers, is meer dan opvallend. In de afgelopen drie jaar heeft de laatste groep bedrijven de meeste
investeringen gedaan: maar liefst 91 procent van die bedrijven heeft geïnvesteerd. Bedrijven met meer dan 49 werknemers hebben in 89 procent
van de gevallen geïnvesteerd.

Onderzoek investering algemeenEigen middelen
De investeringen worden door de meeste bedrijven betaald uit eigen middelen. Daar zit een stijgende lijn in: twee procent meer bedrijven wil investeren met eigen geld dan in 2014. Dit is vooral een opvallende trend onder bedrijven met een omzet van minder dan vijf miljoen euro. Onder
83 procent van deze bedrijven worden bedrijfsmiddelen gefinancierd met eigen geld. Dat is meer dan de 81 procent in 2014.

Negentien procent van de bedrijven kiest voor het leasen van een auto. Dat is vijf procent minder dan dit jaar.

Crowdfunding en lease
Leasen van de financiering van investeringen is daarentegen wel steeds populairder geworden. In de afgelopen drie jaar werd de helft van de bedrijfsmiddelen op deze manier gefinancierd. Zestig procent van de bedrijven gaf aan in de toekomst gebruik te willen maken van lease. Bijna een derde van deze bedrijven stelde interesse voor lease te hebben, doordat er geen rekening gehouden hoeft te worden met onderhoud en verzekering van deze bedrijfsmiddelen.

De laatste jaren kiezen meer bedrijven voor crowdfunding, zo blijkt uit het onderzoek van de NVL. Onder meer door het grote aanbod van crowdfundingsplatformen is het voor bedrijven aantrekkelijker geworden om bedrijfsmiddelen via deze methode te financieren met deze methode.

Onderzoek crowd

Duurzaamheid
Het laatste punt dat werd onderzocht is hoe bedrijven zich verhouden tot het thema duurzaamheid. Bedrijven met meer dan 50 werknemers lijken pro-actiever te zijn in het investeren in duurzaamheid dan bedrijven met minder personeel. Bijna de helft (48 procent) van deze bedrijven geeft in het onderzoek aan vaak een van de eersten in de sector te zijn die investeren in duurzaamheid. Eenmansbedrijven zijn het minst bezig met
duurzaam ondernemen: 30 procent van deze bedrijven lijkt weinig tot niks te doen met het thema duurzaam ondernemen.

Recommended Posts