Waar vestig je het familiebedrijf?

 In Dossier: NCFB

Uit recent onderzoek van Miriam Bird en Karl Wennberg uit Zweden blijkt dat factoren uit de regionale context een belangrijke invloed hebben op de vestigingskeuze van startende ondernemingen. Het onderzoek laat bovendien zien dat ondernemers uit familiebedrijven andere factoren belangrijk vinden dan niet familiebedrijven.

Het onderzoek van de Zweden is uitgevoerd op basis van bijna 5.000 jaarlijkse observaties van 1991 tot 2007 van alle regio’s en bedrijven uit Zweden. In het onderzoek is onderscheid gemaakt naar economische  en niet-economische factoren uit de regionale context. Daarnaast hebben Bird en Wennberg startende familiebedrijven vergeleken met startende niet-familiebedrijven. Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

– Inkomen per capita, de grootte van de bevolkingspopulatie, en de groei van de bevolking vertonen een positieve samenhang met het aantal startende niet-familiebedrijven;
– Niet stedelijke gebieden en gebieden waar al veel kleine bedrijven zitten en waar de bevolking een positieve houding heeft ten aanzien van kleine bedrijven vertonen een positieve samenhang met het aantal startende familiebedrijven.

Goede netwerken
Bovenstaande bevindingen laten zien dat er belangrijke verschillen bestaan in de factoren die de vestigingskeuze van startende ondernemers beïnvloeden. De onderzoekers verklaren de invloed van niet-economische factoren op de vestigingskeuze van startende familiebedrijven door te beargumenteren dat ondernemende families waarschijnlijk meer waarde hechten aan gebieden waar zij vandaan komen en waar ze bekend mee zijn. Zij hebben daardoor goede netwerken en zijn in staat om langdurige relaties op te bouwen met de stakeholders van het bedrijf.

Bird, M. & Wennberg, K. (2014). Regional influences on the prevalence of family versus non-family start-ups. Journal of Business Venturing, 29(3): 421-436.

Dit artikel is een bijdrage van het Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf (NCFB).

 

 

 

Recommended Posts