Waarom familiebedrijven en groen ondernemen goed samengaan

Duurzaam ondernemen is geen buzzword meer, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van veel familiebedrijven. De grafische sector is hier geen uitzondering op. Een interview met een groene drukkerij in Nederland: Tuijtel. “We doen nog niet genoeg om de klimaatdoelen van Parijs te halen.”

In 2013 deed Economisch Bureau van de ING onderzoek naar in hoeverre duurzaamheid een rol speelde binnen familiebedrijven. 90 procent van de familiebedrijven gaf aan dat het thema een rol speelt, en 87 procent gaf aan in de afgelopen jaren bezig te zijn geweest met verduurzaming.

Zo ook grafisch bedrijf Tuijtel, dat uitblinkt in duurzaam drukwerk. Het 120 jaar oude familiebedrijf is kort na de tweede wereldoorlog in de handen gekomen van ‘opa Tuijtel’, en tegenwoordig wordt het gerund door de derde generatie, Albert Tuijtel. Hij heeft de ecologische voetafdruk van het drukbedrijf stevig verkleind, en kan dit aantonen met behaalde milieucertificaten. Wat beweegt hem om in te zetten op people, planet en daarmee ook profit?

“Twintig jaar geleden was duurzaamheid minder een thema, en dat geldt voor zowel het milieu als het sociale aspect. Een jaar of acht geleden gingen we ons meer richten op duurzaamheid. Eigenlijk waren er meerdere factoren die ons die kant op stuurden, maar het begon met druk vanuit de markt. Duurzame bedrijven doen het beter bij overheidsaanbestedingen. Later is daar een meer ideologisch perspectief bij gekomen,” aldus Tuijtel.

Klimaatneutraal
De drukkerij was het eerste grafische bedrijf dat gecertificeerd CO2-neutraal drukwerk aanbood. “We zijn hieraan begonnen met een Duitse partij, NatureOffice, met wie we nog steeds samenwerken. In Nederland hebben we dit toen omarmd. Of iedere klant ervoor wil betalen is een tweede, maar de optie is er.” Waar het compenseren van het grafische productieproces in de sector wel vaker CO2-neutraal wordt aangeboden, wordt bij Tuijtel het gehele drukproces klimaatneutraal aangeboden, inclusief papierfabricage en logistiek.

De rest van de branche is ook steeds meer bezig met duurzaamheid. “Het klinkt natuurlijk hartstikke zielig als er gezegd wordt dat bomen worden omgehakt om er drukwerk van te maken, maar we moeten ook kijken naar hoeveel bomen er door de industrie worden geplant. Internationaal gezien zijn dit er aantoonbaar meer dan er worden gekapt.”

Greenwashing
De toegenomen aandacht voor duurzaamheid heeft ook een keerzijde. Greenwashing, het jezelf als bedrijf groener voor doen dan je bent, is een serieus probleem aan het worden. De directeur hoopt dat sociale media als een soort waakhond kunnen dienen voor greenwashing. “Nu met alle sociale media wordt de wereld wel een stuk transparanter en dat is een goede zaak. Bedrijven zijn een stuk voorzichtiger uit angst voor ontmaskering”.

Hoewel het de goede kant opgaat met de groene inslag in Nederland, is er veel ruimte voor verbetering. “De laatste jaren is er meer aandacht voor, en dat zien we ook in de kabinetsplannen. Of we het helemaal gaan redden om de opwarming van de aarde tegen te gaan, weet ik niet. We leven onder de zeespiegel, dus het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat de planeet gezond blijft en de zeespiegel niet stijgt. We doen echter nog niet genoeg om de klimaatdoelen van Parijs te halen.”

In de aankomende jaren verwacht Tuijtel dan ook dat het Nederlandse bedrijfsleven verder verduurzaamt. Familiebedrijven spelen daar naar alle waarschijnlijkheid een voortrekkersrol in. “Familiebedrijven zitten wat korter op de bal en zijn in mijn ogen meer betrokken bij de organisatie. Mijn gevoel zegt me dat familiebedrijven meer rentmeesterschap voelen.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief