Wat houdt workforce management in?

Workforce management

Workforce management is het verbeteren van capaciteitsvraag en personeel. Hierbij wordt zowel vanuit strategisch als tactisch en operationeel perspectief naar de planning van personeel gekeken. Het zorgt voor het juiste personeel op de juiste plek, op het juiste moment, gebruikmakend van bestaande data, trends en voorspellingen over de te verwachten hoeveelheid werk. Workforce management wordt in Nederland ook vaak ‘personeelsplanning’ genoemd, hoewel personeelsplanning eigenlijk een onderdeel is van workforce management.

Optimaliseren

Workforce management, is het proces dat helpt bij het optimaliseren van de personele capaciteit binnen een organisatie. Met het inzetten van een workforcemanagementtool kun je er voor zorgen dat organisatorische doelstellingen sneller worden behaald. Hierbij spelen meerdere factoren een rol, namelijk:

  • kosten, efficiëntie en doelmatigheid;

  • bereikbaarheid en klanttevredenheid;

  • medewerkerstevredenheid.

De verbindende factor

Workforce management gaat als strategisch concurrentiemiddel écht werken als operationele en tactische WFM wordt verbonden aan de strategie van de organisatie. Op deze manier kun je vroegtijdig inspelen op ontwikkelingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt, in de technologie, op politiek vlak of op het gebied van klantbeleving. Denk aan het verdwijnen van vaste arbeidscontracten en de effecten van toenemende internationalisering. Of aan klanten die steeds vaker complexere vragen stellen, op tijdstippen die hen het beste uitkomen. Of aan de technische mogelijkheden en de uitbreiding van het aantal communicatiekanalen via social media. Al deze ontwikkelingen zijn van invloed op de bedrijfsvoering en hebben impact op de workforce van je organisatie.

Flexibele workforce

Een andere uitdaging waar organisaties mee te maken krijgen, is een workforce die onvoldoende aansluit bij de flexibiliteit van de workload. Ook in de productiviteit van de workforce zit wellicht nog verbetering, door een andere samenstelling van de workforce. Belangrijk hierbij is dat er gekeken wordt of de productiviteit toeneemt door de samenstelling te wijzigen. Het gebruik van zelfsturende teams heeft namelijk bewezen dat het kan. Opvallend hierbij is dat de meeste organisaties nog steeds worstelen met het vinden van de juiste verhouding. De mate van flexibiliteit is daarbij afhankelijk van de grootte van de fluctuatie van de workload.

De workforce managementtool van R&R

Wil jij het volledig potentieel benutten en zorgen dat planning verandert in workforce management? R&R workforce management zorgt dat het fundament van je organisatie klopt door het management, van strategie tot operatie en personeelsplanning, goed in te richten. Op die manier wordt planning daadwerkelijk een strategisch concurrentiemiddel. Maak direct kennis met workforce management van R&R.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief