Wat interim executives kunnen betekenen voor familiebedrijven

Steeds meer familiebedrijven zien de noodzaak in van een interim executive. Ook verschillende onderzoeken tonen aan dat een interim CEO, CFO of COO een positief effect heeft op de winst. Een zienswijze van buitenaf voorkomt immers ‘blinde vlekken’. Het is daarbij raadzaam om het niveau van de interim executive ‘op de groei’ te selecteren en vooral te zoeken naar een klik. Voorwaarde is wel dat het de DGA in kwestie lukt om los te laten. En dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Wat is daarvoor nodig? En wat voor een persoon past daarbij?   

De toenemende behoefte aan interim executives bestaat vooral bij bedrijven in transitie. Denk daarbij aan organisaties die grip proberen te krijgen op de groei, die herstructureren, of bijvoorbeeld op het moment van een generatiewissel binnen het familiebedrijf. Daarnaast worden ondernemers in allerlei sectoren steeds vaker geconfronteerd met grote uitdagingen, zoals verdergaande digitalisering, krapte op de arbeidsmarkt en een voortdurende zoektocht naar duurzame rentabiliteit in een markt die steeds transparanter wordt, waardoor marges versmallen.

Tijdelijk externe hulp is soms noodzakelijk

Allemaal uitgangspunten en uitdagingen om rekening mee te houden bij het aantrekken van een interim executive. Een traject dat niet over één nacht ijs gaat en waarvoor de DGA vaak zijn of haar trots opzij moet zetten. Bewustwording over de noodzaak is bij de eigenaar vaak wel aanwezig, maar de drempel om daadwerkelijk hulp in te schakelen is hoog. Je moet het ook maar durven, iemand anders aan het roer van je bedrijf laten staan om hier tijdelijk sturing aan te geven.

Welke toegevoegde waarde het kan bieden, schetst een praktijkvoorbeeld van een DGA die zich als naamdrager buitengewoon verantwoordelijk voelde voor het familiebedrijf. Het leek erop dat het familiebedrijf onder zijn leiding het niet zou gaan redden. Hoe hard hij ook werkte om de twee fabrieken draaiende te houden. Het grote manco was dat deze bestuurder commercieel weliswaar heel sterk was, maar graag voor álles zelf de verantwoordelijkheid wilde dragen, dus ook op terreinen waar zijn kracht minder lag. Dat zag hij na diverse gesprekken met een familiebedrijvenspecialist, waarin ‘de pijn boven tafel werd gebracht’, zelf ook in en langzaamaan stelde hij zich open voor externe hulp.

Zonder match in cultuur geen vertrouwen

De interim COO en CFO die toen geplaatst zijn, kregen al snel het vertrouwen, mede doordat er een persoonlijke klik was tussen hen en de eigenaar. Cruciaal, want zonder klik, dus zonder een match op cultuur en vertrouwen, kan een DGA nooit loslaten. De familiewaarden van het bedrijf moeten aansluiten op de persoonlijkheid van de nieuwe man of vrouw aan het roer. Diens competenties moeten complementair zijn.

De eigenaar zag in dat hij zich over het vakmanschap van de interim executives geen zorgen hoefde te maken; door hun ervaring bij andere bedrijven konden zij de situatie snel doorgronden en patronen blootleggen. Ze troffen een onderneming aan die onder verscherpt toezicht stond van de bank. Binnen twee weken legden de vers aangestelde COO en CFO een compleet verbeterplan neer bij de directie, waarop ze snel akkoord kregen om door te pakken. Met de focus op standaardisering van producten, kostenbesparing, efficiënter produceren, doorlooptijden verkorten en werk uitbesteden aan lageloonlanden. Door stevig in te zetten op nieuwe werkmethodes en procesverbetering, loopt alles soepeler, strakker en professioneler. De DGA heeft weer vertrouwen in de toekomst. Na zeven maanden bouwden de interim executives weer af en droegen ze het werk weer over aan permanente functiehouders.

Interim executives kunnen de situatie snel laten kantelen

Dit voorbeeld laat zien dat interim executives juist díe boost geven die sommige ondernemingen nodig hebben. Bedrijven in transitie dus, met de blik op de langere termijn gericht, wat zo typisch is voor het familiebedrijf. Met als belangrijkste wapenfeiten dat het voor interimmers hun vak is om deze zware trajecten tot een goed einde te brengen, zich te vereenzelvigen met de waarden van het bedrijf én dat ze over de kennis, ervaring en competenties beschikken die in de organisatie op dat moment ontbreken. Door het tijdelijk aantrekken van externe professionals is het mogelijk de zorgelijke situatie van een bedrijf snel te doen kantelen. Het kan moeilijk zijn om tot die beslissing over te gaan, maar wie eenmaal die keuze maakt, kan zichzelf heel snel in een totaal andere positie terugvinden.

Deze blog is geschreven in samenwerking met Sam Trentelman van BDO Accountants & Adviseurs.

 

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief