Website maakt ISO 26000 toepasbaar voor familiebedrijven

Kleine familiebedrijven die op een structurele manier aan de slag willen met MVO volgens ISO 26000 kunnen vanaf nu terecht op een daarvoor speciaal ontwikkelde website.

Op www.mvo-wegwijzer-iso26000.nl ontdekken familiebedrijven wat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor hun bedrijf betekent en hoe zij MVO in hun bedrijfsvoering kunnen opnemen volgens de internationale richtlijn ISO 26000. De wegwijzer is ontwikkeld door MVO Nederland, NEN en Agentschap NL.

Wegwijzer
Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland: “Het aantal publicaties en onderzoeken dat aantoont dat de MVO-businesscase loont, is niet meer te tellen. Eind vorig jaar kwam ook Harvard met overtuigende cijfers. MVO Nederland en Agentschap NL stimuleren ondernemers om MVO structureel te integreren in alle bedrijfsprocessen, maar we merken ook dat dit best ingewikkeld kan zijn. Daarom hebben wij samen met NEN een wegwijzer ontwikkeld die de richtlijn ISO 26000 leesbaar en bruikbaar maakt voor MKB-ondernemers, met veel praktische tips.”

Hét hulpmiddel
De wegwijzer werd gelanceerd op het jaarcongres ISO 26000 van NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie en eenduidige afspraken. Ingeborg Boon, secretaris van de normcommissie ISO 26000, licht toe: “ISO 26000 is hét hulpmiddel om MVO in de praktijk te brengen. De wegwijzer legt uit wat ISO 26000 in hoofdlijnen van bedrijven verwacht en hoe ondernemers hieraan invulling kunnen geven. Organisaties die MVO implementeren volgens ISO 26000 kunnen een zelfverklaring plaatsen op het Publicatieplatform om hun MVO-activiteiten en resultaten zichtbaar te maken.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief