Weinig aandacht voor duurzaamheid in familiebedrijven

Slechts vijf procent van de mkb’ers heeft duurzaamheid verankerd in de bedrijfsdoelen van volgend jaar. Het maakt daarbij niet uit of het mkb een familiebedrijf is of niet.

Uit een enquête van ING onder 1.248 mkb-ondernemers blijkt dat slechts één op de twintig mkb’ers duurzaamheid als één van de belangrijkste bedrijfsdoelen van het komende jaar ziet. Dit is een opvallende uitslag aangezien het Nederlandse mkb voor een groot deel bestaat uit de vaak mvo-bewuste familiebedrijven. Nog opvallender is het feit dat het belang dat mkb’ers hechten aan duurzaamheid, voor familiebedrijven even laag is als voor niet-familiebedrijven.

Familiebedrijven en duurzaamheid
Van familiebedrijven wordt over het algemeen aangenomen dat ze met hun lange termijn visie mvo-bewuster zijn dan niet familiebedrijven. De conclusie waarin ING stelt dat de aandacht naar duurzaamheid binnen het mkb voor zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven op hetzelfde lage niveau blijft steken, is dus opvallend. Dit vond ook Gerben Hieminga van ING Economisch Bureau. “We hebben in de database gezocht naar een verklaring hiervoor, maar die hebben we niet kunnen vinden”, aldus Hieminga in een gesprek met Fambizz. “We weten dat de aandacht voor duurzaamheid van familiebedrijven en niet-familiebedrijven even laag is en waar dat dan aan ligt, is moeilijk te zeggen.” Overigens neemt de aandacht voor duurzaamheid ook niet toe wanneer het mkb internationaal opereert. Ook de leeftijd en ervaring van de ondernemer is daarvoor niet van belang.

Belang duurzaamheid
Voor meer dan de helft van alle ondernemers binnen het mkb is het verhogen van de omzet of de winst het belangrijkste doel van de komende twaalf maanden. Door het gure economische klimaat van de afgelopen jaren staat deze winst dermate hoog op de agenda dat er nauwelijks ruimte overblijft voor doelen met een langere termijn. Duurzaamheid wordt echter een steeds belangrijker begrip voor het mkb aangezien grondstoffen schaarser worden, afval produceren duurder wordt en hergebruik van middelen veel geld kan besparen. De lage interesse in duurzaamheid van het mkb is daarmee opmerkelijk te noemen.

Onderscheid
Binnen het mkb is een duidelijk onderscheid te zien tussen grotere en kleinere mkb’ers inzake de hoeveelheid aandacht die uitgaat naar duurzaamheid. Zo staat bij grotere mkb’ers duurzaamheid in een beduidend hoger vaandel dan bij kleinere ondernemingen. Eén op de tien mkb’ers met meer dan twintig werknemers verankeren duurzaamheid in de bedrijfsdoelen. In het mkb met minder dan vijf medewerkers doet slechts één op de 33 ondernemers dat. Dit is te verklaren door het feit dat grotere ondernemingen vaak meer mogelijkheden hebben om zich meer met duurzaamheid bezig te houden. Opvallend is wel dat de aandacht naar duurzaamheid stagneert als het aantal medewerkers van het mkb de vijftig passeert. Ook opvallend is dat het aantal vrouwelijke ondernemers, dat duurzaamheid als één van de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen ziet, met 7 procent bijna twee keer zo hoog is als het aantal mannelijke ondernemers (4 procent).

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief