Werkgelegenheid MKB groeit met 2 procent

 In Finance

De werkgelegenheid in het MKB, waaronder ook veel familiebedrijven vallen, is de afgelopen maand met twee procent gegroeid ten opzichte van dezelfde maand in 2014. Dat blijkt uit de MKB Banenmonitor van Van Spaendonck.

De groei in de werkgelegenheid zou volgens Van Spaendonck veroorzaakt worden door de door het CPB gesignaleerde groei van de economie. De groei in de werkgelegenheid zou dus gepaard gaan met deze economische groei.

Werkgelegenheid trekt aan sinds medio 2013
Van Spaendonck signaleert arbeidsmarktontwikkelingen aan de hand van een analyse van salarisdata van maar liefst 725.000 Nederlanders die werkzaam zijn bij MKB werkgevers tot 250 werknemers. Daarmee beschikt het bedrijf over gegevens van achttien procent van de in het MKB werkzame beroepsbevolking.

Uit die gegevens blijkt dat de werkgelegenheid sinds 2011 daalde en vanaf medio 2013 weer in de lift zit. In 2014 groeide de MKB arbeidsmarkt significant, waarna de groei in het eerste half jaar van 2015 net boven de twee procent uitkomt. De groei van de werkgelegenheid van afgelopen maand is dus niet opvallend te noemen.

Recommended Posts