Wetswijzigingen 2013: wat verandert er voor u?

Den Haag – Op 1 januari 2013 gaat een aantal wetswijzigingen van start die ook voor ondernemers van familiebedrijven gelden. Fambizz zet de tien belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Belastingzaken
1. De heffingsrente krijgt een nieuwe naam: belastingrente. In het nieuwe jaar wordt vanaf 1 juli de rente berekend, nu wordt gerekend vanaf 1 januari na afloop van het belastingjaar. De hoogte van de rente voor niet-handelstransacties wordt hetzelfde als de wettelijke rente (3 procent). Hierdoor hoeft het rentepercentage niet meer ieder kwartaal aangepast te worden.

2. De mkb-winstvrijstelling gaat omhoog. Voorheen lag de aftrekpost van uw winst op 12 procent, dit wordt 14 procent.

3. Het tarief van de assurantiebelasting gaat omhoog van 9,7 procent naar 21 procent.

Personeel en beroepseisen
4. De AOW-leeftijd was 65 jaar. Deze wordt verhoogd naar 65 jaar + 1 maand.

5. Het loonstrookje wordt korter en eenvoudiger. Voor de loonheffing, premies van werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat er één loonbegrip gebruikt worden. Dat betekent dat de grondslag voor het berekenen van het loon gelijk is.

6. Er komt een werkbonus voor de oudere werknemers die u in dienst heeft. De huidige doorwerkbonus verdwijnt. Als de werknemer aan het begin van het kalenderjaar tussen de 60 en 64 jaar is én een inkomen heeft tussen 90 en 175 procent van het minimumloon, dan komt de werknemer hiervoor in aanmerking.

7. U krijgt een mobiliteitsbonus voor het aannemen van werknemers een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte. Voor beide krijgt u een premiekorting van € 7.000, mits de arbeidsgehandicapte tenminste het minimumloon gaat verdienen. De mobiliteitsbonus ontvangt u maximaal 3 jaar. De premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder vervalt.

Bedragen en premies
8. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Goed nieuws: u hoeft geen jaarlijkse bijdrage meer te betalen aan het handelsregister.

9. Het eigen risico voor de zorgverzekering wordt hoger. Voorheen was dit € 220, dit wordt € 350.

Administratie en bedrijfsvoering
10. Het wordt een stuk makkelijker om de financiële gegevens door te spelen naar de overheid door de Standard Business Reporting (SBR-standaard). Dit wordt komend jaar de verplichte aanlevermethode voor verscheidene Belastingaangiftes.

Voor meer informatie over wetswijzigingen voor ondernemers kunt u terecht op www.antwoordvoorbedrijven.nl.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief