Wijziging belastingplan zorgt voor dividend-dilemma

Kortgeleden nam de Tweede Kamer een aantal moties aan waardoor het belastingplan 2024 wijzigt. Dit heeft  gevolgen voor de DGA en het familiebedrijf. Een van deze wijzigingen gaat over de verhoging van de box 2 en box 3 tarieven in de inkomstenbelasting. Daarnaast is de grens voor excessieve leningen bij de eigen vennootschap verlaagd tot € 500.000. Welke gevolgen hebben deze aanpassingen op de beslissing om wel of niet dividend uit te keren aan de DGA in 2023 of in 2024? In deze blog leest u waar u onder andere aan moet denken.

Wat kost dividend u in 2023 en 2024
Voor 2023 geldt een tarief van 26,9% voor het box 2 inkomen. In het Belastingplan 2024 was opgenomen om 2 schijven te gaan hanteren voor het box 2 inkomen, namelijk 24,5 procent voor inkomen tot € 67.000 en 31 procent voor het meerdere. Hierbij mogen fiscale partners tweemaal de grens van € 67.000 in aanmerking nemen. Het kabinet stemde in met de motie om het tarief in de tweede schijf te verhogen naar 33%. Hierdoor is het minder aantrekkelijker om dividenduitkeringen boven de € 67.000 (of € 134.000 voor fiscale partners) te doen. Het tarief voor sparen en beleggen in box 3 is tot en met 2023 32%. Inmiddels is er een motie aangenomen en wordt het tarief 36% per 2024.

Grens excessieve leningen bij de eigen vennootschap
Naast de aanpassing van de dividendbelasting stemde het kabinet ook in met de verlaging van de grens voor excessieve leningen aan DGA’s. Praktisch betekent dit dat de leningen bij de eigen B.V. per 31 december 2024 maximaal € 500.000 mag bedragen, in plaats van € 700.000. Als u als DGA meer dan het grensbedrag heeft geleend, ziet de fiscus dit als een fictieve winstuitdeling waarover dividendbelasting en inkomstenbelasting verschuldigd is.

Excessieve leningen zijn schulden van de DGA aan de vennootschap die niet zijn aangegaan voor de eigen woning van de aandeelhouder. Ook houdt de Belastingdienst rekening met schulden van aan de DGA of zijn partner verbonden personen (bijvoorbeeld kinderen). Voor eigen woning leningen die per 1 januari 2023 of later zijn aangegaan, geldt ook nog eens dat voor deze leningen (via een notariële akte) een recht van hypotheek bij de notaris opgezet moet zijn. Is dit niet zo, dan kwalificeert de lening zich niet als eigen woning lening. Onze tip: Bepaal de komende weken of sprake is van een excessief leningdeel én maak de afweging of u in 2023, 2024 of daarna dividend wilt uitkeren en wat u met het dividend doet.

Wel of niet uitkeren: bespreek de opties met uw adviseur
De keuze om dividend uit te keren hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij onder andere aan het rendement dat wordt behaald met de liquiditeiten in de vennootschap en/of de termijn dat afrekening in box 2 wordt verwacht (zoals bij overdracht van het familiebedrijf. De hoogte van eventuele excessieve leningen is ook een belangrijk punt om bij stil te staan.

Bespreek uw mogelijkheden en uw keuze met uw adviseur zodat u zeker weet dat u een bewuste beslissing neemt. Of neem contact op met een van onze adviseurs familiebedrijven.

Toekomstbestendig ondernemen voor het familiebedrijf
Meer weten over de relevante thema’s voor familiebedrijven zoals bedrijfsopvolging, eigenaarschap, duurzaamheid en vermogen? Ga naar Familiebedrijven | Grant Thornton.

Dit artikel is een partnerbijdrage van Grant Thornton

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief