Windesheim start cursus opvolging familiebedrijven

 In Dossier: NCFB

Windesheim start een cursus om de nieuwe generatie van familiebedrijven klaar te stomen voor de opvolging. De cursus is hiermee gericht op ‘winst’ voor de continuïteit van het familiebedrijf.

De cursus, family business track, is een initiatief van Windesheim en NCFB en is bedoeld om familieleden met opvolgintenties de bagage mee te geven die nodig is om een familiebedrijf te kunnen besturen om zo de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Per februari 2015 voorziet de cursus haar cursisten van kennis die nodig is voor het reilen en zeilen van familiebedrijven. Daarnaast krijgen de cursisten inzicht in hun eigen ambities, kwaliteiten en drijfveren om zo goed mogelijk hun rol te kunnen bepalen binnen het familiebedrijf. De cursus is daarmee tweeledig met bewustwording aan de ene kant en kennis aan de andere kant.

Bewustwording
Onder begeleiding van coaches werken de cursisten aan hun persoonlijke ontwikkeling. In deze zoektocht naar ieders mogelijkheden, drijfveren en ambities krijgen de cursisten inzicht in de mogelijke rol die zij kunnen aannemen in het familiebedrijf dat ze gaan opvolgen. Hiermee krijgen ze de handvaten om het gesprek met de familie aan te gaan over alle verwachtingen ten aanzien van de opvolging. Zo gaan opvolgingsprocessen binnen familiebedrijven vaak gepaard met emoties, verwachtingen en aannames. Zo’n proces valt of staat met goede communicatie tussen de zittende en komende generatie. De huidige bestuurders –  de ouders of familieleden van de cursisten  – worden daarom actief betrokken bij de cursus door middel van gespreksopdrachten en familiesessies.

Kennis
Parallel aan bewustwording loopt een kennistraject waarin de cursisten hun kennis over familiebedrijven verrijken met colleges en actuele lesstof. De cursisten verdiepen zich bijvoorbeeld in de specifieke kenmerken van het familiebedrijf en de strategievorming van het familiebedrijf. Deze kennis wordt de cursisten aangeboden door docenten, externe experts en ondernemers van succesvolle familiebedrijven.

Recommended Posts