Wwz benadeelt kleine ondernemers en familiebedrijven

 In Bestuur & Personeel, Dossier: ONL

Ondernemersvereniging ONL voor Nederland  is een campagne gestart tegen de Wet werk en zekerheid (Wwz). ONL-oprichter Hans Biesheuvel is van mening dat de wet averechts werkt.

De Wet werk en zekerheid wordt binnenkort door de Eerste Kamer behandeld, maar Biesheuvel roept op het wetsvoorstel terug te sturen naar de Tweede Kamer. Hij ziet dat deze het ontslag duurder maakt voor kleine bedrijven en familiebedrijven en onzekerheid oplevert voor ondernemers.

Risico’s onderzoeken
Van Biesheuvel is van mening dat het huiswerk grondig overgedaan moet worden. “Als de Eerste Kamer dat niet aandurft, dan wens ik dat in ieder geval onze grootste bezwaren worden weggenomen”, aldus de oud-voorzitter van MKB-Nederland. Ondernemers kijken steeds negatiever aan tegen het werkgeverschap en dat zou niet helpen de economische groei te bevorderen. “Het risico is heel groot”.

Onzekerheid voor werkgevers en werknemers
Werkgevers kunnen naar het UWV wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag. Hier hoeft geen ontslagvergoeding betaald te worden. “In de nieuwe situatie moet een werkgever te allen tijde een vergoeding betalen als de werknemer langer dan twee jaar in dienst is geweest.” Daarbij komt een grote mate van onzekerheid, volgens Van Biesheuvel: “Een werknemer kan zich tot twee weken nadat er overeenstemming is bereikt over het ontslag nog bedenken.” Ook kan de werknemer na de uitspraak van het UWV nog in hoger beroep, iets dat in de huidige situatie niet het geval is

Drempels bij ziek of nieuw personeel
Ook bij het laten gaan van zieke werknemers of het aantrekken van nieuwe werknemers ontstaan problemen. Bij het uit dienst gaan van een zieke werknemer zijn ook extra kosten voor de werkgever gemoeid. “Bij ontslag na twee jaar ziekte, wanneer de werknemer noodgedwongen uit dienst gaat, moet de werkgever een transitievergoeding betalen. Terwijl de werkgever al twee jaar het loon heeft doorbetaald.” Bij het aantrekken van nieuwe werknemers stuiten werkgevers op de regel dat je bij contracten van zes maanden of langer geen proeftijd meer mag afsluiten. “Dat maakt werkgevers alleen maar schuw om contracten af te sluiten, of ze sluiten een contract van zeven maanden af”, stelt Van Biesheuvel.

Kleine bedrijven en familiebedrijven in de knel
Vooral kleine bedrijven zijn volgens Van Biesheuvel de dupe. Waar grote bedrijven aan het krimpen zijn, komt de banengroei van kleine bedrijven, familiebedrijven en starters. “Voor veel bedrijven wordt het lastig de maatregelen te bekostigen; zij hebben weinig marge. Kleine bedrijven moeten de ruimte hebben om flexibel te ondernemen en hebben meer maatwerk nodig om mensen aan te nemen”. Als voorbeeld noemt Van Biesheuvel Duitsland: “Daar geldt voor bedrijven met minder dan tien medewerkers een soepeler ontslagrecht.” De uitzondering om bedrijven met minder dan 25 werknemers tot 2020 geen transitievergoeding te laten betalen, ziet Van Biesheuvel dan ook graag permanent gemaakt worden. “Juist nu de werkloosheid hoog is, is het belangrijk dat kleine bedrijven worden ontzien.”

Recommended Posts