Zeven tips voor een goede bedrijfsoverdracht [afl. 3]

 In Bedrijfsoverdracht

Overname binnen de familie is een potentieel mijnenveld. Emoties kunnen hoog oplopen, een familiebreuk ligt altijd op de loer. Zeven tips om de overdracht van een familiebedrijf in goede banen te leiden. Vandaag tip 5 en 6.

5. Zoek een klankbord
Het euvel van een hardwerkende patriarch van een familiebedrijf is dat hij of zij vaak over een beperkt sociaal netwerk beschikt. Deze directeuren betrekken zelden externe adviseurs of commissarissen bij de bedrijfsvoering, hebben vaak alleen de accountant als sparringpartner. En meestal ontbreken bedrijfsstatuten waarin regels, wetten, zaken, rechten en plichten zijn opgeschreven. Dat werkt goed zolang er niets aan de hand is. Maar juist in statuten kan worden vastgelegd waaraan een opvolger moet voldoen. Om problemen te voorkomen kan een stichtingsbestuur voor de oplossing zorgen. Hierin zetelen derden die bijvoorbeeld bij het overlijden van de directeur beslissingsbevoegd zijn. Een andere oplossing is het instellen van commissarissen om de directeur te kunnen controleren. Een voorbeeld is directeur Jan Aalberts van Aalberts Industries die elk jaar opnieuw wil worden beoordeeld, zodat het bedrijf zeker is van de beste stuurman.

6. Bepaal een redelijke prijs
Een ander dilemma is dat een gezin uit meerdere kinderen bestaat en slechts één geschikt is om het bedrijf over te nemen. Om deze opvolger de kans te geven, wordt de verkoopprijs van het bedrijf nogal eens geforceerd laag gehouden. Bij de overname van familiebedrijven spelen verkoopcijfers vaak een ondergeschikte rol. Maar dat geldt niet voor ieder familielid. De kinderen die niet in de zaak stappen kunnen daar problemen mee hebben, omdat het toch om een erfenis gaat. Er is niet veel meer nodig om een familie te ontwrichten, en het is daarom belangrijk zo snel mogelijk aan andere familieleden te denken. Vaak bestaat de toekomstige erfenis ook nog uit vastgoed of ander bezit, dat bijvoorbeeld wel aan de overige kinderen kan worden geschonken. Een andere mogelijkheid is het geschenk dat de ouders aan de opvolger hebben gegeven, te verrekenen in het testament. Het is ouders aan te raden hier open over te spreken om problemen te voorkomen. Het is overigens niet nodig per se in detail op de zaak in te gaan. De opvolger die het bedrijf overneemt, lijkt op het eerste gezicht misschien tijdelijk beter bedeeld, maar hij of zij neemt wél een groter risico dan de rest. Daarnaast wordt het nalatende ouders aanbevolen zaken op papier te zetten voor het geval ze eerder overlijden dan dat ze zaak is overgedragen. Gaat het bij de overname om de reële waarde van het bedrijf of om de laagst mogelijke prijs?

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de redactie van overnamematch.nl.
Lees ook deel 2 en deel 4 van de serie artikelen over dit thema.

Recommended Posts