Zorg voor een consistent fiscaal beleid voor familiebedrijven

Fiscaliteit en het familiebedrijf

Terwijl de kabinetsformatie in volle gang is, klinkt in Haagse en wetenschappelijke kringen kritiek op de bestaande fiscale vrijstelling bij schenken of vererven van ondernemingsvermogen. De vrijstelling zou te royaal zijn en familiebedrijven onnodig ontzien. Het tegendeel is echter waar, vinden Niels Govers en Robert Schwarz, adviseurs van familiebedrijven bij Fambizz-partner PwC. Zij pleiten voor een consistent fiscaal beleid voor familiebedrijven.

Familiebedrijven hebben behoefte aan consistent fiscaal beleid

Bij familiebedrijven staat de langetermijnvisie en het streven naar continuïteit centraal. Door bijvoorbeeld een sterk eigen vermogen aan te houden, zijn familiebedrijven minder gevoelig voor recessies en crises.

Over de noodzaak van een fiscaalvriendelijke overdracht van een familiebedrijf naar de volgende generatie is al veel gezegd en geschreven. Het betalen van enorme bedragen aan erfbelasting en box 2-heffing over de waarde van een onderneming in geval van overlijden van de DGA, alsmede bij schenking, trekt een zware wissel op het vermogen van de onderneming. En daarmee op diens continuïteit. Bij de huidige belastingtarieven zou er bij overlijden van de DGA ruim 41% inkomsten- en erfbelasting worden geheven over de waarde van de onderneming.

Om deze belastingdruk op het vermogen van de onderneming en de ondernemer te voorkomen, bestaat er een fiscale faciliteit: de bedrijfsopvolgingsregeling (kortweg: BOR).

De langetermijnvisie die zo kenmerkend is voor familiebedrijven, is bij de overheid ver te zoeken, als het gaat om een consistent en betrouwbaar fiscaal beleid. Het solide, spaarzame karakter van familiebedrijven mag er niet toe leiden dat zij door de overheid behandeld worden als fiscale melkkoe, nu de overheidsfinanciën onder druk staan.

Alleen al de huidige discussie over de doelmatigheid van de BOR is schadelijk voor familiebedrijven. Zij hebben behoefte aan een betrouwbare overheid. Ze willen niet bezig zijn met noodgedwongen, overhaaste voorbereidingen op de bedrijfsopvolging, vanwege mogelijke versoberingen van de BOR. Rust in de fiscale tent is belangrijk, juist nu.

De Nederlandse BOR: een middenmoter in Europees verband

Maar hoe verhoudt de Nederlandse BOR zich nu in relatie tot andere Europese landen? Is de huidige BOR wel zo royaal? Nagenoeg alle EU-landen kennen een regeling die lijkt op onze BOR. Uit onderzoek blijkt dat Nederland een middenpositie inneemt als het gaat om de omvang van de BOR. Negen landen binnen Europa kennen een betere BOR dan Nederland. Een versobering van de huidige BOR zou Nederland onherroepelijk naar de Europese achterhoede duwen en de internationale concurrentiepositie van familiebedrijven doen verzwakken.

Tot slot

Wij vinden het een uitermate slecht plan, indien er getornd zou worden aan de BOR. Ook de timing, middenin de zwaarste crisis sinds WOII, is beroerd. Iedere discussie is schadelijk voor het vertrouwen van familiebedrijven in een consistent fiscaal overheidsbeleid. Het lange proces van bedrijfsopvolging is al complex genoeg en moet niet overhaast worden onder druk van een mogelijke versobering van de BOR. Daarnaast is een afbouw van de BOR slecht voor de Europese concurrentiepositie van familiebedrijven. Familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Wees daar zuinig op!

Vragen? Stuur een e-mail naar Robert Schwarz of naar Niels Govers of neem contact op via LinkedIn!

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief