Zorgplicht ook voor zzp’er

Den Haag – Werkgevers die gebruikmaken van zzp’ers kunnen tegenwoordig ook aansprakelijk gesteld worden voor de schade die deze krachten eventueel lijden.

Volgens de wet geldt de zorgplicht alleen voor werknemers in loondienst. Maar uit een uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat hier van af geweken kan worden, meldt ArboRendement op haar website. Een zzp’er klaagde de organisatie aan die hem had ingehuurd voor een reparatieklus. Na een bedrijfsongeval enkele jaren geleden, moest een been van de zzp’er geamputeerd worden.

Zzp’er in gelijk
De man had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde de organisatie aansprakelijk. Het bedrijf was het hier niet mee eens omdat de man geen werknemer in loondienst was. Verschillende rechtbanken gaven de organisatie gelijk en wezen de claim ook af. De zzp’er gaf echter niet op en heeft nu na 7 jaar alsnog zijn gelijk gekregen van de Hoge Raad. De organisatie moet nu laten zien dat is voldaan aan de zorgplicht.

De uitspraak toont aan dat de zorgplicht niet per se alleen geldt voor werknemers in loondienst. Werkgevers moeten te allen tijde kunnen aantonen dat ze aan de zorgplicht hebben voldaan. Wie binnen zijn familiebedrijf met zzp’ers werkt, doet er dus goed aan ze dezelfde instructies en beschermingsmiddelen te geven als vaste werknemers.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief