Zorgvastgoed uitstekend beleggingsproduct, ook voor familiebedrijven

De tijden van puur rendementsdenkend beleggen zijn voorbij. Particuliere investeerders en institutionele beleggers willen gerust hun geld in projecten investeren, maar ze kijken ook naar de impact van hun beleggingen. Pieter van Herk en Henk Reyersen van Buuren, directeuren van Connect Invest, leggen uit waarom juist zorgvastgoed een aantrekkelijke optie is.

Impactvol beleggen is méér dan groen investeren. Natuurlijk maken duurzame beleggingen hier onderdeel van uit, maar ‘impactvol’ is niet alleen duurzaam, maar juist ook maatschappelijk betrokken. “Liefst wel tegen een aantrekkelijk rendement, maar dit is niet voor iedere belegger de belangrijkste eis: maatschappelijke impact geeft eveneens voldoening”, volgens Pieter van Herk. Met Connect Invest, een specialist in het selecteren van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, zet hij vol in op betekenisvol beleggen. “Beleggingen moeten natuurlijk wel wat opleveren, want het alternatief is dat particulieren het geld op een spaarrekening laten staan, waar het alleen maar minder waard wordt. Maar dit rendement is voor veel institutionele en particuliere beleggers niet meer het allerbelangrijkste aspect”, legt hij uit.

Zorgvastgoed

Waar kunnen mensen dán hun spaargeld in beleggen? In zorgvastgoed, is Henk Reyersen van Buuren, mededirecteur van Connect Invest, duidelijk. “De vraag naar woningen voor senioren en mensen met een handicap is momenteel al gigantisch groot. De demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking toont aan dat deze behoefte de aankomende decennia alleen maar groter wordt.”

Tijdens een door Connect Invest georganiseerd mini-seminar op Nyenrode kwam onder meer hoogleraar demografie en voormalig hoofddemograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek, prof dr. Jan Latten, aan het woord. In zijn relaas werd duidelijk dat over tien à twintig jaar de groep tachtigplussers is geëxplodeerd. Dit, gecombineerd met het feit dat mensen langer zelfstandig willen blijven wonen, verklaart waarom beleggingen in zorgwoningen een echte groeimarkt vertegenwoordigen. Daarom heeft Sectie5 Investments, een grote aanbieder van vastgoedfondsen, een beleggingsfonds voor zorgvastgoed opgezet, het S5 Vitae Fonds, waar particulieren aan deel kunnen nemen.

Groeifonds

Het S5 Vitae Fonds is een groeifonds, wat betekent dat er de komende periode nog flink wat rek zit in de hoeveelheid vastgoed in het fonds. Momenteel omvat het S5 Vitae Fonds ongeveer dertig miljoen euro aan vastgoed; de aankomende emissies groeit het fonds richting de tweehonderd miljoen euro aan zorgvastgoed. Particulieren kunnen deelnemen vanaf ongeveer 11.000 euro. Het groeifonds is dus erg toegankelijk, ook voor particulieren die géén tonnen achter de hand hebben. De beleggers ontvangen het rendement op hun belegging ieder kwartaal, dat maakt deelname aan het S5 Vitae Fonds óók interessant. “Als directeur-grootaandeelhouder kun je je uitgekeerde dividend uit je bedrijf bijvoorbeeld wel op een spaarrekening zetten, maar met een investering in het vastgoedfonds maak je er juist méér kapitaal van. Je bouwt op deze wijze als het ware een pensioen op in onroerend goed”, aldus Van Herk.

Aangezien de vraag naar zorgwoningen alleen maar verder gaat groeien de aankomende jaren, is deelnemen aan het S5 Vitae Fonds niet alleen financieel interessant – met een rendement van om en nabij de 6 procent per jaar* – maar ook nog eens met een relatief beperkt risico. “Het succes van beleggen in zorgvastgoed hangt niet af van het wel of niet uitbreken van een financiële crisis; het is demografisch gestuurd en daarmee een investering met een gunstig risicoprofiel. Daarnaast kiest het fonds voor zorgwoningen die in het middensegment vallen qua huurprijzen; de vraag naar dergelijke woningen is groot”, licht Henk Reyersen van Buuren verder toe.

Doorstroming

Door te beleggen in zorgwoningen worden niet alleen zorgbehoevenden geholpen; het helpt ook om de doorstroming op de woningmarkt in zijn geheel vlot te trekken. Van Herk: “Senioren die nu in een eengezinswoning zitten, maar graag naar een appartement, met zorgmogelijkheden binnen handbereik, zouden willen verhuizen, kunnen dat nu maar op zeer beperkte schaal. Zij blijven dus zitten, terwijl een jong gezin dolgraag in hun huis zou willen wonen, maar nu noodgedwongen in een appartement of starterswoning moet blijven wonen, wachtend op een mogelijkheid om door te stromen. Met het realiseren van meer zorgwoningen, komt ook de mobiliteit op de woningmarkt weer op gang!”

Disclaimer

*Beleggen in het S5 Vitae Fonds brengt risico’s met zich mee waaronder marktrisico, waardedaling van de objecten, renterisico, herfinancieringsrisico, beperkte verhandelbaarheid, onbepaalde looptijd van het fonds en risico van uitbreiding van de beleggingsportefeuille. Het beleggingsfonds en haar beheerder Sectie5 Beheer BV zijn geregistreerd bij de AFM.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief